Yükleniyor...

Rotary Dünya başkanı Barry  Rassin onuruna yemek verildi.

Rotary Dünya başkanı Barry  Rassin onuruna verilen Swiss Oteldeki yemeğe kulübümüzden Başkanımız Rtn. Ece Bayar,  Rtn. Gaye Binark ve Rtn. Mete Binark  ve Rtn. Elif Görgülü katılmışlardır.

Toplantı Bilgileri

Toplantı Yeri : İstanbul Yelken Kulübü

Toplantı Günü : Salı

Toplantı Saati : 19:30 - 21:00

Yönetim Kurulu

Filiz ÖZOĞUL ŞAHİNOĞLU

Dönem Başkanı

Doğan TÜRKKAN

Sekreter

Jale Orhun GENÇ

Sayman

Aylin YILMABAŞAR

Geçmiş Dönem Başkanı

Tamer ULUTAN

Üye