Turgut GÖKYİĞİT
Cahit KAPLAN
Cahit ÖZATALAY
Ender PAR
İlham SANER
Ayhan ÇAYMAZ
Ruhi ÇAKIR
Atilla KESLER
Baysal ULUSOY

Toplantı Bilgileri

Toplantı Yeri : İstanbul Yelken Kulübü

Toplantı Günü : Salı

Toplantı Saati : 19:30 - 21:00

Yönetim Kurulu

Filiz ÖZOĞUL ŞAHİNOĞLU

Dönem Başkanı

Doğan TÜRKKAN

Sekreter

Jale Orhun GENÇ

Sayman

Aylin YILMABAŞAR

Geçmiş Dönem Başkanı

Tamer ULUTAN

Üye